Våra tjänster

Jag gör allt inom finsnickeri. Nedan är vad jag  stå till tjänst med. Dessa punkter beskriver dessutom ett ungefärligt arbetsflöde för ett nytt projekt.

  • Design
  • Rendering av 3D-modeller i er miljö
  • Utveckling av prototyper för designers
  • Platsbyggnation av finsnickerier
  • Båtdetaljer
  • Musikinstrument

Exempel på projekt som jag INTE gör är:

  • altaner
  • färdiga kök
  • renoverar badrum